Welkom bij Ventheon


Het inhuren van tijdelijke medewerkers op projectbasis heeft in Nederland een grote vlucht genomen. Flexibiliteit voor de inhurende partij is belangrijk en afgelopen decennium is het aantal zzp'ers enorm toegenomen. Maar ook is het aantal werknemers via bureaus sterk gestegen, die feitelijk hetzelfde werk verrichten als de zzp'ers. De wetgeving is sterk veranderd met als doelstelling minder flexcontracten en meer vaste contracten. Het ontbinden van vaste dienstverbanden zou ook met minder kosten gepaard moeten gaan onder de nieuwe wetgeving. De praktijk is echter anders; flexarbeid verminderd niet maar neemt juist toe, alleen de duur wordt verkort van drie naar twee jaar voor werkgevers (uitgezonderd de uitzend CAO's). De toename wordt mede veroorzaakt door onzekerheid omtrent de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor ontbinding van vaste contracten. Er zijn al signalen dat dit duurder wordt dan voorheen (kantonrechterformule) in plaats van goedkoper. Ook arbeidsmarkten zijn sterk in beweging en het is de vraag hoe u als inhurende partij het beste kunt handelen. Ook is het opleidingsniveau en soort werk van de ingehuurde medewerker van belang. Hoger opgeleiden gaan vaker via een detacheringsconstructie in tijdelijk loondienst en lager opgeleiden worden vaker onder een uitzend CAO ter beschikking gesteld.